Hakkımızda

Mezunlarla İletişim ve İş Birliği Birimi, üniversitemiz ile  ESTÜ’lü mezunlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek, mezunlar arasındaki dayanışmayı arttırmak, mezunlarımızın desteğini alarak üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak, mezunlarımız ile işbirlikleri yapmak amaçlarıyla kurulmuştur.  

Mezunlarla İletişim ve İş Birliği Birimi; mezunlarının  kendi aralarında  ve  ESTÜ’yle  güçlü  bağlar  kurmasını  özendirir.  Bunun için gerekli ortamları sağlar,  destekler ve bunları  sağlayacak süreçlerin  geliştirilmesi ve  olgunlaştırılması  için çalışmalar yapar. 

Bir ESTÜ mezununun ESTÜ için yapabilecekleri: 

 • Üniversitede, bölümlerde, öğrenci kulüplerinde ve projelerinde deneyim paylaşımı 
 • Öğrencilere ve yeni mezunlara mentörlük sağlanması 
 • Öğrenci kulüplerinin ve projelerinin desteklenmesi 
 • Öğrencilere staj olanağı sağlanması 
 • Burs ve bağış sağlanması 
 • ESTÜ'nün ve bölümlerinin tanıtımının desteklenmesi 
 • ESTÜ’de Akademik ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi 
 • ESTÜ mezunlarıyla iletişim ve işbiriği sağlanması 
 • ESTÜ’nün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çaba sağlanması 

Bir ESTÜ mezunu olarak şu olanaklardan yararlanabilir: 

 • ESTÜ ve mezun olduğu bölümündeki gelişmelerden bilgi sahibi olma 
 • ESTÜ’nün mezunlarla ilgili olanaklarından yararlanma 
 • Diğer mezunlara erişim ve onlarla iletişim sağlama 
 • Çeşitli iş ilanlarını görerek bu fırsatlarından yararlanma
 • Çeştili eğitim fırsatlarından yararlanma 
 • Öğretim üyeleriyle iletişim sağlama
 • Çeşitli akademik ve bilimsel çalışmalarda yer alma  
 • Çeşitli öğrenci projelerinde yer alma 

Koordinatörlüğümüz

Hakkımızda